Jak działa pompka membranowa? Opis budowy i pracy

membranowa pompka

Pompka membranowa wykorzystuje elastyczną membranę do pompowania płynów. Działa poprzez ruch posuwisto-zwrotny membrany, która tworzy cykle ssania i tłoczenia. Co warto wiedzieć na temat tego typu pomp?

Jak zbudowana jest pompka membranowa?

Pompa membranowa składa się z kilku kluczowych elementów, do których zaliczane są:

  • Membrana – jest elastyczną błoną wykonaną z materiałów takich jak guma, tworzywa termoplastyczne lub elastomery. Dzieli komorę płynu na dwie sekcje, a dokładnie na stronę ssącą i stronę tłoczną.
  • Zawory wlotowe i wylotowe – po każdej stronie membrany znajduje się zawór zwrotny na otworach wlotowych i wylotowych. Zawory te umożliwiają przepływ płynu w jednym kierunku i zapobiegają jego cofaniu się.

W jaki sposób działa pompa membranowa?

Początkowo membrana znajduje się w położeniu neutralnym. Gdy membrana jest pociągana przez mechanizm, objętość komory ssącej zwiększa się, tworząc obszar niskiego ciśnienia. Potem zawór wlotowy po stronie ssącej otwiera się, umożliwiając przedostanie się płynu do komory z powodu różnicy ciśnień. Membrana wygina się, aby pomieścić płyn.

Po przeprowadzeniu procesu ssania membrana odwraca swój kierunek dzięki mechanizmowi uruchamiającemu. Gdy membrana porusza się, objętość komory wylotowej zmniejsza się, powodując sprężanie płynu. Potem zawór wlotowy po stronie tłocznej zamyka się, zapobiegając przepływowi zwrotnemu, podczas gdy zawór wylotowy otwiera się w wyniku wzrostu ciśnienia, umożliwiając wypchnięcie płynu z pompy.

Jakie zastosowanie mają pompki membranowe?

Dzisiaj pompki membranowe – https://www.garenpost.com.pl/pompki-membranowe.html są powszechnie stosowane do różnych płynów, w tym cieczy, gazów i zawiesin, w różnych gałęziach przemysłu.

Nadają się szczególnie do przenoszenia wymagających płynów, na przykład płynów lepkich, materiałów ściernych, substancji żrących oraz zastosowań wymagających precyzyjnego odmierzania lub dozowania.

Stosowane są one w branżach takich jak przemysł spożywczy, przemysł chemiczny, farmaceutyka, oczyszczanie ścieków, przemysł wydobywczy, motoryzacja i rolnictwo.

Jakie są główne korzyści pompek membranowych?

Pompy membranowe zapewniają bardzo wiele korzyści, więc obecnie są one bardzo popularne w wielu zastosowaniach.

Zaliczane są do nich między innymi zdolność do samozasysania, obsługi zmiennych przepływów i ciśnień oraz praca bez wycieków.

Takie pompki membranowe są dostępne w różnych konfiguracjach, na przykład mogą one działać jako urządzenia z pneumatycznym, elektrycznym, oferując wszechstronność w różnych warunkach pracy.

Właściwa konserwacja, taka jak sprawdzanie membrany i utrzymywanie sprawnego działania zaworów znajdujących się w pompie, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnej wydajności i trwałości urządzenia.

Dodaj komentarz