ADHD – co to jest i jak rozpoznać je u dziecka?

rozpoznanie adhd u dziecka

Diagnoza dziecka polegająca na ADHD często jest dla wielu rodziców dużym wyzwaniem. Czym dokładnie jest ten zespół? Wyjaśniamy główne kwestie dotyczące tej dolegliwości, która obecnie diagnozowana jest u wielu dzieci, ale też dotyka osób dorosłych.

Na czym polega ADHD u dzieci?

ADHD (zespół deficytu uwagi albo nadpobudliwości ruchowej) to zaburzenie neurologiczne, które dotyka zarówno dzieci, jak i dorosłych. Charakteryzuje się uporczywymi wzorami dotyczącymi przede wszystkim zaburzeń uwagi, nadpobudliwości i impulsywności, które mogą zakłócać codzienne funkcjonowanie i rozwój.

Jakie objawy może powodować ADHD?

Dzieci z ADHD często mają problemy z utrzymywaniem skupienia na zadaniach, co widoczne jest zarówno w szkole, jak i w codziennym życiu. Do głównych objawów ADHD zaliczane są przede wszystkim:

  • Trudności w organizowaniu zadań,
  • Uczucie niepokoju,
  • Niezdolność do pozostania w pozycji siedzącej lub nieruchomej w odpowiednich sytuacjach,
  • Nadmierne mówienie,
  • Trudności w spokojnej zabawie,
  • Trudności w przestrzeganiu instrukcji lub wykonywaniu zadań,
  • Zapominanie i gubienie rzeczy niezbędnych do wykonywania zadań,
  • Trudność w czekaniu na swoją kolej,
  • Przerywanie lub wtrącanie się w czynności lub rozmowy innych osób,
  • Trudności w kontrolowaniu reakcji emocjonalnych.

Należy zauważyć, że obecność tych objawów nie oznacza automatycznie, że dziecko ma ADHD. Objawy muszą utrzymywać się przez co najmniej sześć miesięcy i znacząco wpływać na funkcjonowanie i rozwój dziecka. Dopiero na takiej podstawie będzie można postawić diagnozę.

Dziecko z ADHD – jak należy postępować?

Jeśli podejrzewa się, że dziecko może mieć ADHD, warto skonsultować się z wykwalifikowanym pracownikiem, takim jak pediatra, dobry psycholog dziecięcy lub psychiatra, w celu przeprowadzenia kompleksowej oceny. Diagnoza zazwyczaj obejmuje dogłębną ocenę objawów dziecka, zachowania, historii medycznej oraz wywiadu rodziców, nauczycieli i innych opiekunów.

Właściwa diagnoza i ocena przez specjalistę są niezbędne do ustalenia, czy u dziecka rzeczywiście występuje ADHD. Na tej podstawie można następnie przystąpić do odpowiedniego planu postępowania dostosowanego do potrzeb dziecka. Najczęściej w takim przypadku stosowane są metody polegające na odpowiedniej psychoterapii, zajęciach pomagających dziecku w skupieniu się i koncentracji. Rzadziej stosowana jest farmakoterapia.  Wczesne rozpoznanie i interwencja mogą znacznie poprawić jakość życia dziecka i pomóc mu rozwijać się naukowo, społecznie i emocjonalnie, dlatego też warto wtedy współpracować ze specjalistą.

Dodaj komentarz